مدیریت فرهنگی و اجتماعی
تشکل انجمن اسلامی
خبر : موضوع: ‌ فرهنگی
برگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوع پوشش و مدگرایی

کرسی آزاد اندیشی با موضوع" پوشش و مدگرایی " روز گذشته به همت  انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تفرش در سالن اجتماعات حاج ابراهیم نصیر این دانشگاه برگزار شد.

در این نشست دو گروه دانشجویی دیدگاههای خود را پیرامون موضوع نشست بیان کردند.