مدیریت فرهنگی و اجتماعی
تشکل انجمن اسلامی
خبر : موضوع: ‌ سیاسی
تریبون آزاد با موضوع "مذاکره با استکبار آری یا خیر"

تریبون آزاد با موضوع " مذاکره با استکبار آری یا خیر" روز دوشنبه پانزدهم آبانماه به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تفرش در صحن دانشکده علوم برگزارشد.

لازم به ذکر است در این تریبون  که با استقبال پرشور دانشجویان مواجه شد ، دانشجویان با آراء و اندیشه های مختلف به بیان نظرات خود در مورد موضوع مطرح شده در تریبون پرداختند.