انجمن علمی شیمی

دوره آموزشی PFD و P&ID و بررسی مخاطرات فرایندی HAZOP STUDY

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: کلاس
موضوع: علمی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: کلاس 352 ساختمان شماره 3
معرفی:

کلاس فوق برنامه PFD,P&ID و HAZOP Study در 32 ساعت با حضور دانشجویان گروه مهندسی شیمی در روزهای پنج شنبه و جمعه مورخه های 9، 10، 23 و 24 آذر ماه 96 در ساختمان شماره 3 کلاسها برگزار گردید.