انجمن علمی شیمی

همایش نانوساختارهای کربنی

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: همایش
موضوع: علمی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: نامشخص