انجمن علمی عمران

همایش نقش مدیریت پروژه در بهبود عملکرد پروژه عمرانی

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: برنامه جمعی
موضوع: علمی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی
معرفی:

دکتر دادپور در این همایش در خصوص کاربرد مدیریت پروژه و نقش موثر آن در افزایش بهره وری در پروژه های عمرانی،  نحوه قبولی در آزمون کارشناسی ارشد و ارائه توضیحات در خصوص گرایشهای مهندسی عمران سخنرانی نمودند.