مدیریت فرهنگی و اجتماعی
انجمن علمی ریاضی
برای بررسی وضعیت خود در این نهاد لطفا وارد شوید.
در یک نگاه
شماره اعضا: 1
وضعیت نهاد : بدون شورای مرکزی
افراد کلیدی
    تازه‌ترین برنامه‌ها
    تازه‌ترین خبرها
    سمینار تخصصی ریاضی
    5 سال پیش علمی
    سمینار تخصصی ریاضی آشنایی با رشته ریاضی به منظور آشنایی بیشتر دانشجویان جدیدالورود با رشته ریاضی و اساتید محترم گروه،مورخ 94/8/4 در روز دوشنبه ساعت 19…