مدیریت فرهنگی و اجتماعی
انجمن علمی نجوم
برای بررسی وضعیت خود در این نهاد لطفا وارد شوید.
در یک نگاه
شماره اعضا: 6
وضعیت نهاد : بدون شورای مرکزی
افراد کلیدی
  تازه‌ترین برنامه‌ها
  تازه‌ترین خبرها
  رصد آسمان تفرش 2
  4 سال پیش علمی
  سه شنبه شب مورخ 95/8/11، تعداد کثیری از دانشجویان ورودی 95 به همراه اعضای انجمن علمی نجوم و فیزیک دانشگاه و با راهنمایی دکتر قلعه به رصد آسمان پرداختن…
  رصد آسمان تفرش
  4 سال پیش علمی
  در یکشنبه شب مورخ 19/2/1395رصد آسمان تفرش با راهنمایی دکتر امیر قلعه وبا حضور جمعی از دانشجویان دانشگاه به همت انجمن علمی فیزیک و نجوم در پشت بام دانش…