مدیریت فرهنگی و اجتماعی
انجمن علمی نجوم
خبر : موضوع: ‌ علمی
رصد آسمان تفرش 2

سه شنبه شب مورخ 95/8/11، تعداد کثیری از دانشجویان ورودی 95 به همراه اعضای انجمن علمی نجوم و فیزیک دانشگاه و با راهنمایی دکتر قلعه به رصد آسمان پرداختند.

این رصد که در پشت بام ساختمان دانشکده علوم پایه  برگزار شد، دانشجویان همزمان با استماع راهنمایی ها و سخنان جناب آقای دکتر درباره ستارگان و سیارات، تک تک با تلسکوپ آسمان شب تفرش را رصد کردند. 

بعد از اتمام رصد، تمامی دانشجویان جهت مشاهده مستند کازموس به کلاس 603 دانشکده رفته و به تماشای آن پرداختند.