انجمن علمی نجوم

رصد آسمان تفرش در شب (1)

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: برنامه جمعی
موضوع: علمی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: پشت بام دانشکده علوم پایه
معرفی:

در روز سه شنبه مورخ 23/8/96 سرویس ساعت 20:45 از مقابل خوابگاه برادران و 21 از مقابل خوابگاه خواهران جهت انجام رصد آسمان تفرش در شب به سمت دانشکده علوم پایه ( برق) به راه افتاد و دانشجویان بعد از رسیدن به دانشکده و گذراندن کلاس نیم ساعته تئوری نجوم، جهت انجام کار عملی با تلسکوپ و انجام رصد به همراه دکتر قلعه به پشت بام دانشکده رفته و رصد آسمان تفرش را در شب انجام دادند و برنامه با پذیرایی در ساعت 22:30 به پایان رسید.