انجمن علمی نجوم

رصد آسمان تفرش در شب (2)

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: برنامه جمعی
موضوع: علمی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: پشت بام دانشکده علوم پایه
معرفی:

رصد در چهار شنبه شب مورخ 22/9/96 با حرکت سرویس ها از جلوی درب خوابگاه ها به سمت دانشکده برق آغاز و بعد  از مدتی با کلاس تئوری نجوم دکتر قلعه ادامه پیدا کرد، بعد از اتمام کلاس دانشجویان آماده شدند تا برای انجام رصد آسمان تفرش با تلسکوپ به پشت بام دانشکده علوم پایه بروند، آن شب پدیده شهاب باران نیز اتفاق افتاد که یکی از بهترین پدیده های رصدی می باشد.

این برنامه رأس ساعت 22:30 با پذیرایی پایان پذیرفت.