مدیریت فرهنگی و اجتماعی
انجمن علمی نقشه برداری
برای بررسی وضعیت خود در این نهاد لطفا وارد شوید.
در یک نگاه
شماره اعضا: 13
وضعیت نهاد : بدون شورای مرکزی
افراد کلیدی
    تازه‌ترین برنامه‌ها
    تازه‌ترین خبرها
    هیچ خبری به شکل عمومی منتشر نشده است.