انجمن علمی مکانیک

سمینار تخصصی قالب سازی با محوریت کار آفرینی

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: برنامه جمعی
موضوع: علمی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی
معرفی:

مدرس: جناب آقای مهندس آرتور هوسپیان – مدیر عامل محترم شرکت فراز گامان

شرح سمینار:

این سمینار در مورد رشته قالب سازی و بررسی شرایط بازار کار و اصول اولیه کارآفرینی در این حوزه برگزار گردید که محوریت های آن به اختصار به شرح زیر میباشد:

فناوری های نوین قالب سازی و ابزار سازی از طراحی و صحه گذاری فرآیند تا ساخت

کارآفرینی در حوزه قالب سازی و ساخت و تولید

آینده نگاری بازار کار و مشاغل این حوزه