انجمن علمی نانو تکنولوژی

برگزاری سمینار آشنایی با فناوری نانو

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: نشست
موضوع: علمی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: نامشخص
معرفی:

سمینار آشنایی با فناوری نانو به همت انجمن علمی نانو فناوری دانشگاه تفرش در روز یکشنبه 16 اردیبهشت ماه 97 در سالن آمفی تئاتر دانشگاه برگزار شد.

در این سمینار مباحثی همچون درک مقیاس نانو،خواص مو اد و تغیرات آن در مقیاس نانو،کاربرد نانو در صنایع مختلف،نمونه اثرات نانو مواد در طبیعت،ثبت پتنت و تجاری سازی و همچنین معرفی ستاد نانو با وب سایت آوزشی فناوری نانو مطرح شد