مدیریت فرهنگی و اجتماعی
کانون فرهنگی اجتماعی و هنری اهل بیت
خبر : موضوع: ‌ دینی/آئینی
برگزاری مراسم زیارت عاشورا

برگزاری مراسم پر فیض زیارت عاشورا هر هفته روزهای دوشنبه در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) دانشگاه