مدیریت فرهنگی و اجتماعی
کانون فرهنگی اجتماعی و هنری مهدویت
مطلب : موضوع: ‌ دینی/آئینی
آغاز پویش دانشجویی "سه شنبه های مهدوی در دانشگاه تفرش" 96/09/14

به گزارش خبرنگار فرهنگی، پویش دانشجویی سه شنبه های مهدوی دانشگاه تفرش در تاریخ 96/09/14با پخش شرینی و چای و به همت کانون مهدویت برگزار گردید.