مدیریت فرهنگی و اجتماعی
کانون فرهنگی اجتماعی و هنری مهدویت
مطلب : موضوع: ‌ فرهنگی
سه_شنبه های مهدوی کانون_مهدویت

اینجا عده‌ای از جوانان پرشور دانشگاه تفرش ، در روزهای سه شنبه دور هم جمع می‌شوند تا با یک لیوان چای وحتی  با تکه‌های میوه گلوی رهگذران را به نام و یاد امام غایب از نظرهاتر کنند.