مدیریت فرهنگی و اجتماعی
کانون فرهنگی اجتماعی و هنری مهدویت
مطلب : موضوع: ‌ دینی/آئینی
سه شنبه های مهدوی در دانشگاه تفرش

آقا بیا که بی تو پریشان شدن بس است

از دوری تو پاره گریبان شدن بس است

کنعان دل، بدون تو شادی پذیر نیست

یوسف!ظهور کن که پریشان شدن بس است

یعقوب دیده ام چه قَدَر منتظر شود؟

یعنی مقیم کلبه ی احزان شدن بس است

گریه  فراق گریه فراق  این چه رسمی است؟

دیگر بس است این همه گریان شدن بس است

به گزارش خبرنگار فرهنگی، در روز سه شنبه مورخ 96/09/28 در ساعت 11:30 باز هم در وعده گاه دانشجویان دانشگاه تفرش سه شنبه مهدوی دیگری رقم زدند.