کانون فرهنگی اجتماعی و هنری مهدویت

اردوی پیاده روی حرم تا حرم ویژه دانشجویان دانشگاه تفرش برگزارشد

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: اردو
موضوع: دینی/آئینی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: نامشخص