کانون فرهنگی اجتماعی و هنری مهدویت

کارگاه مهدویت

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: کارگاه
موضوع: دینی/آئینی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: نامشخص