کانون فرهنگی اجتماعی و هنری رسانه و هنرهای نمایشی

مسابقه عکس عاشورایی

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: نمایشگاه
موضوع: هنری
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: نامشخص
معرفی:

موضوع مسابقه عکاسی که مهرماه سال 96 برگزار شد عکس از عزاداری های حسینی عکس عاشورایی برگزار گردید که دانشجویان می بایست آثار خود را به ادرس تلگرام کانون رسانه ارسال می کردند. بعد از به پایان رسیدن مراحله ارسال آثار نوبت به داوری آثار رسید که در پایان 7 عکس که تصویر آن ها ارسال گردید به عنوان عکس های برتر انتخاب نمودند.

۱) مائده خیر خواه

۲) اقای پارسیا  عمروالعلایی

۳)اقای علی رمضان زاده

۴)  اقای آرش جعفری