کانون فرهنگی اجتماعی و هنری رسانه و هنرهای نمایشی

اکران فیلم ماجرای نیمروز

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: اکران و نقد فیلم
موضوع: فرهنگی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: نامشخص
معرفی:

اکران فیلم ماجرای نیمروز به همت مدیریت فرهنگی و اجتماعی و کانون رسانه دانشگاه تفرش. دوشنبه 96/2/11