کانون فرهنگی اجتماعی و هنری شعر و ادب

محفل ادبی هفتگی کانون شعر و ادب شب شعر با محوریت شعر های فرجی و شاملو

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: دیگر
موضوع: ادبی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: نامشخص