کانون فرهنگی اجتماعی و هنری شعر و ادب

شب شعر یلدایی با حضور استادعلیرضا_آذر

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: برنامه جمعی
موضوع: ادبی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : نامشخص
مکان برگزاری: نامشخص