مدیریت فرهنگی و اجتماعی
نشریه سروش اندیشه
برای بررسی وضعیت خود در این نهاد لطفا وارد شوید.
در یک نگاه
شماره اعضا: 0
وضعیت نهاد : بدون شورای مرکزی
افراد کلیدی
مسئول طرح‌ها: زهراسادات سجادی فر
  تازه‌ترین برنامه‌ها
  هیچ برنامه‌ای برای این نهاد به شکل عمومی منتشر نشده است.
  تازه‌ترین خبرها
  نشست هم اندیشی نشریه های سروش، مهتاب اندیشه
  4 سال پیش فرهنگی
  دانشگاه به عنوان نمودی از جامعه ی فرهیخته با مقیاس کوچکتر است و دانشجویان به عنوان اعضای این جامعه از عناصر تاثیرگذار جامعه   تلقی می شوند. بناب…