مدیریت فرهنگی و اجتماعی
تشکل بسیج دانشجویی
خبر : موضوع: ‌ دینی/آئینی
آغاز هفته فرهنگی دانشگاه و آخرین شب اعتکاف

مراسم اعتکاف دانشجویان دانشگاه تفرش همراه با ضیافت افطاری و حضور مسئولین شهرستان و دانشگاه در مساجد پایان یافت. در این مراسم ضیافت به 3 نفر از معتکفین به قید قرعه کمک هزینه سفر به مشهد مقدس اهدا گردید.