مدیریت فرهنگی و اجتماعی
فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی (کانون ها) و نشریات
خبر : موضوع: ‌ ادبی
بزرگداشت سعدی

محفل ادبی با محوریت بزرگداشت سعدی در چهارمین روز از هفته فرهنگی دانشگاه تفرش روز سه شنبه مورخ 7/2/95 در آمفی تاتر دانشگاه از سوی کانون شعر و ادب برگزار گردید. اجرای موسیقی سنتی، شعرخوانی و برگزاری مسابقه از برنامه های اصلی این مراسم بود.