کانون فرهنگی اجتماعی و هنری کانون

کارگاه نشریات

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: کلاس
موضوع: دیگر
مخاطبان بالقوه: همه
نام‌نویسی
هزینه: 100000 ریال
آغاز :
پایان‌ :
مکان ثبت‌نام: اداره فعال
وضعیت: نامشخص
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: کلاس
معرفی: