مدیریت فرهنگی و اجتماعی
انجمن علمی انجمنها
خبر : موضوع: ‌ علمی
بازدید از سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

بازدید از نمایشگاه کتاب تهران به همت مدیریت فرهنگی و اجتماعی، اداره انجمن های علمی و دبیر شورای هماهنگی دبیران انجمن های علمی طی روزهای 14 و 15 اردیبهشت ماه سال جاری انجام پذیرفت.

 

بازدید برادران دانشجو، روز پنج شنبه  مورخ 14/2/96 و با حضور 27 نفر از آنها ساعت 6 صبح با حرکت از جلوی درب خوابگاه ها آغاز و رأس ساعت 10:45 وارد نمایشگاه شده  و بازدید را شروع نمودند. 

ساعت 13:30 جهت صرف ناهار و ادای فریضه نماز در محل از قبل تعیین شده تجمع کرده و پس از انجام اعمال، ادامه بازدید تا ساعت 18 و بعد خروج از نمایشگاه جهت برگشت که رآس ساعت 23:30 وارد دانشگاه شدند.

بازدید خواهران دانشجو نیز همانند بازدید قبلی روز جمعه مورخ 15/2/96 و با مینی بوس دانشگاه انجام پذیرفت.