مدیریت فرهنگی و اجتماعی
مدیر فرهنگی و اجتماعی
خبر : موضوع: ‌ دینی/آئینی
سفره افطاری دسته جمعی در خوابگاه

دانشجویان خوابگاهی با شور و نشاط روزه داری اقدام به برپایی سفره افطاری دسته جمعی در خوابگاه نمودند. هدف از این کار، تشویق به روزه داری و نیز شور و نشاط اجتماعی و تعامل و همدلی دانشجویان بود.