مدیر فرهنگی و اجتماعی

همایش دانشگاه پاک

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: برنامه جمعی
موضوع: اجتماعی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: آمفی تئاتر
معرفی:

تازه‌ترین خبرها
دانشگاه پاک ۵ در دانشگاه تفرش برگزار شد
3 سال پیش فرهنگی
دبیر شورای هماهنگی مبارزه باموادمخدر استان مرکزی درهمایش گفت:در عرصه پیشگیری ومقابله با مواد مخدر بیش از سه دهه فعالیت داشته و3700شهیدو12هزار جانباز ت…