مدیریت فرهنگی و اجتماعی

محفل جزء خوانی و تلاوت قرآن کریم در ماه مبارک رمضان

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: برنامه جمعی
موضوع: دینی/آئینی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: نامشخص
معرفی: