مدیریت فرهنگی و اجتماعی

گلباران مزار شهدای گمنام به مناسبت هفته دفاع مقدس

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: دیگر
موضوع: دینی/آئینی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: نامشخص