مدیریت فرهنگی و اجتماعی
کانون فرهنگی اجتماعی و هنری کانون عفاف و حجاب
خبر : موضوع: ‌ فرهنگی مرتبط با برنامه: 🎤 نشست دانشجویی با کارشناس حوزه حجاب وعفاف مرکز ریحانه النبی
اولین نشست دانشجویی در خصوص حجاب و عفاف

اولین کارگاه و نشست دانشجویی با کارشناس حوزه حجاب و مدیر مرکز ریحانه النبی قم همراه با پرسش و پاسخ ۱۳ آبان ساعت ۱۷ تا ۱۹.