تشکل انجمن اسلامی پیشرو

سمینار " کارآفرینی و نقش مشارکت در آن"

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: کارگاه
موضوع: فرهنگی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: نامشخص
معرفی:

 سمینار کار آفرینی با موضوع " کارآفرینی و نقش مشارکت در آن" روز شنبه 15 اردیبهشت ماه  با حضور مهندس مسعود سرآبادانی کارآفرین و رئیس شرکت صوت پرداز و دارننده عنوان سوم تحقیق در جشنواره خوارزمی سال 72 در آمفی تئاتر حاج ابراهیم نصیر دانشگاه تفرش برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی، این سمینار با رویکرد کمک و ایجاد انگیزه جهت آغاز پروژه کار آفرینی و تداوم و موفقیت در آن و با بررسی روش های نوین کسب و کار و تجارت سالم و سودآور  به همت انجمن اسلامی دانشجویان پیشرو دانشگاه تفرش برگزار گردید.

در پایان این سمینار نشست پرسش و پاسخ برگزار و به سوالات دانشجویان در زمینه کارآفرینی توسط مهندس سرآبادانی پاسخ داده شد.

تصویر