مدیریت فرهنگی و اجتماعی
کانون فرهنگی اجتماعی و هنری قرآن و عترت
خبر : موضوع: ‌ دینی/آئینی
نشست دبیران کانون‌های قرآن و عترت و مهدویت دانشگاه های سراسر کشور

آغاز نشست دبیران کانونهای قرآن و عترت و مهدویت دانشگاه های سراسر کشور _ قم، پردیس فارابی دانشگاه تهران