مدیریت فرهنگی و اجتماعی
کانون فرهنگی اجتماعی و هنری قرآن و عترت
خبر : موضوع: ‌ دینی/آئینی مرتبط با برنامه: 🎤 ثبت نام جشنواره قرآنی دانشجویان
اعلام اسامی برگزیدگان بخش آوایی رشته های قرائت ترتیل و قرائت تحقیق مرحله دانشگاهی سی و دومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان میزبان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - شروع مسابقات 19لغایت 21اردیبهش

اعلام اسامی برگزیدگان بخش آوايي رشته های قرائت ترتيل و قرائت تحقيق مرحله دانشگاهی سی و دومين جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان

ميزبان دانشگاه بين المللي امام خميني(ره)- شروع مسابقات 19لغايت 21ارديبهش