مدیریت فرهنگی و اجتماعی
کانون فرهنگی اجتماعی و هنری قرآن و عترت
خبر : موضوع: ‌ دینی/آئینی مرتبط با برنامه: 🎤 ثبت نام جشنواره قرآنی دانشجویان
اسامی برگزیدگان رشته های کتبی جهت حضور در مرحله منطقه ای سی و دومین جشنواره سراسری قرآن و عترت استان مرکزی - دانشگاه اراک

اسامی برگزیدگان
رشته های کتبی جهت حضور در مرحله منطقه ای سی و دومين جشنواره سراسری قرآن و عترت
استان مرکزی - دانشگاه اراک